Rozlosování 

ROZLOSOVÁNÍ NA SOBOTU

ČASHŘIŠTĚ č.1 HŘIŠTĚ č.2 
9,00      TŘEBOŇŠTÍ KAPŘÍCI - PIVNÍ BALETmuži     BC SPARTAK PŘÍBRAM - TAZ. ČERTI MĚLNÍKmuži
9,25ZLATÁ JÍZDA - ARTUŠOVY HOLKYženyROPÁCI Z JEDNOTY - PĚKNĚ KARLEmuži
9,50BHC BĚLÁ - HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKYmužiTAŤKOVÉ - AIRMEN FROM MBmuži
10,15TIGRA - MLADÉ A NEKLIDNÉženySTOCK TEAM - BERUŠKYženy
10,40POCEM KAMDEŠ - NO JASNĚmužiBEACH TROSKY - BABY KISSženy
11,05ZLATÍ TYGŘI - TŘEBOŇŠTÍ KAPŘÍCImužiPRAŽSKÝ NÁPLAVY - BC SPARTAK PŘÍBRAMmuži
11,30PROMILKY - ZLATÁ JÍZDAženyŘEZNÍCI S DIPLOMEM - BHC BĚLÁmuži
11,55TAZ. ČERTI MĚLNÍK - NO JASNĚmužiPIVNÍ BALET - PĚKNĚ KARLEmuži
12,20TIGRA - STOCK TEAMženyHOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY - AIRMEN FROM MBmuži
12,45PROMILKY - ARTUŠOVY HOLKYženyMLADÉ A NEKLIDNÉ - BERUŠKYženy
13,10ZLATÍ TYGŘI - ROPÁCI Z JEDNOTYmužiZLATÁ JÍZDA - BABY KISSženy
13,35POCEM KAMDEŠ - PRAŽSKÝ NÁPLAVYmužiŘEZNÍCI S DIPLOMEM - TAŤKOVÉmuži
14,00NO JASNĚ - BC SPARTAK PŘÍBRAMmužiBEACH TROSKY - ARTUŠOVY HOLKYženy
14,25BHC BĚLÁ - AIRMEN FROM MBmužiTŘEBOŇŠTÍ KAPŘÍCI - PĚKNĚ KARLEmuži
14,50STOCK TEAM - MLADÉ A NEKLIDNÉženyBERUŠKY - TIGRAženy
15,15PRAŽSKÝ NÁPLAVY - TAZ. ČERTI MĚLNÍKmužiPIVNÍ BALET - ZLATÍ TYGŘImuži
15,40HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY - TAŤKOVÉmužiBEACH TROSKY - PROMILKYženy
16,05BC SPARTAK PŘÍBRAM - POCEM KAMDEŠmužiTŘEBOŇŠTÍ KAPŘÍCI - ROPÁCI Z JEDNOTYmuži
VYSTOUPENÍ TAEKWON-DO
17,00ARTUŠOVY HOLKY - BABY KISSženyZLATÍ TYGŘI - PĚKNĚ KARLEmuži
17,25ŘEZNÍCI S DIPLOMEM - AIRMEN FROM MBmužiPRAŽSKÝ NÁPLAVY - NO JASNĚmuži
17,50BHC BĚLÁ - TAŤKOVÉmužiZLATÁ JÍZDA - BEACH TROSKYmuži
18,15BABY KISS - PROMILKYženyPIVNÍ BALET - ROPÁCI Z JEDNOTYmuži
18,40POCEM KAMDEŠ - TAZ. ČERTI MĚLNÍKmužiHOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY - ŘEZNÍCI S DIPLOMEMmuži

ROZLOSOVÁNÍ NA NEDĚLI

   HŘIŠTĚ č.1  HŘIŠTĚ č.2
časčíslo utkáníkategorieutkáníčíslo utkáníkategorieutkání
9,00       mužiA5 - B5 ženyD4 - E5
9,251ženyD3 - E2 2 mužiC4 - B4
9,503mužiA4 - C3 4 ženyD2 - E3
10,155mužiB1 - A3 mužiA5 - C5
10,406mužiA1 - B3 ženyD4 - E4
11,057mužiB2 - C2 8 mužiC1 - A2
11,309ženyD1 - V1 ženyE4 - E5
11,5510ženyE1 - V4 mužiB5 - C5
12,2011mužiV6 - V7 o 5.-6.m. ženyP1 - P4
12,4512mužiV5 - V8 o 11.-12.m. mužiP3 - P2
13,05o 5.-6.m.mužiP7 - P6 o 9.-10.m. mužiV3 - V2
13,30o 3.m.ženyP9 - P10 o 7.-8.m. mužiP8 - P5
13,55o 3.m.mužiP11 - P12
14,20FINÁLEženyV9 - V10
14,45FINÁLEmužiV11 - V12
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ BĚLÁ CUP 2006

 

Oficiální plakát turnaje

 dopuručený prohlížeč Firefox 1.0+ (rozlišení 1024x786x32)© Bělá Cup 2006 
 valid HTML 4.01 | valid CSS | PHP | MySQLvytvořil FaS design