Pravidla

Pravidla plážové házené při turnaji Schmolz and Bickenbach BĚLÁ CUP 2012 (výtažek z oficiálních IHF pravidel plážové házené)


DRUŽSTVO

 • Družstvo se skládá z 8 hráčů.

 • Na začátku utkání musí být přítomno nejméně 6 hráčů družstva. Pokud počet hráčů jednoho družstva klesne během hry pod 4, hra končí, toto družstvo prohrává.

 • Na hrací ploše smí být z každého družstva současně 3 hráči a jeden brankář. Ostatní střídající hráči musí být ve vlastním prostoru pro střídání a sedět (klečet).

 • Chybné střídaní je trestáno vyloučením chybujícího hráče. Je-li kvůli chybnému střídání přerušena hra, je proti chybujícímu družstvu nařízen volný hod popř. 6 m hod, když přerušením hry byla zmařena jasná branková příležitost družstva, které se neprovinilo.

 • Dojde-li k chybnému střídání v době přerušení hry, utkání pokračuje hodem odpovídajícím herní situaci.

 • Všichni hráči musí hrát neobuti. Nošení ponožek a sportovních bandáží je povoleno.

   

BRANKÁŘ

 • Brankář musí být viditelně (jinou barvou trička) odlišen od svých spoluhráčů.

 • Každý tým může mít během hry maximálně dva hráče označené jako brankáře.

 • Pokud brankář nemá míč pod kontrolou, smí opustit brankoviště a hrát jako hráč v poli.

 • Jestliže brankář vstřelí branku jako hráč v poli, jeho družstvo získá bod navíc (2 body).

 • Jestliže brankář vstřelí při hře nebo "penaltovém rozstřelu" branku přímým hodem z vlastního brankoviště, je tato branka oceněna bodem navíc (2 body).

 • Po každé vstřelené brance utkání pokračuje vyhazováním brankáře z jeho brankoviště.

 • Střídání brankářů :

   • brankář smí vstoupit na hrací plochu pouze přes postranní čáru vlastního brankoviště na straně prostoru pro střídání svého družstva. Brankář smí opustit hrací plochu pouze přes postranní čáru na straně prostoru pro střídání svého družstva, a to mezi čárou soupeřova brankoviště a vlastní autovou brankovou čárou.

      

     

HRACÍ DOBA

 • Zápas se skládá ze 2 poločasů, jejichž výsledky jsou počítány odděleně. Každý poločas trvá 10 minut a mezi nimi je přestávka 3 minuty.

 • Oba poločasy začínají hodem rozhodčího. O výběru strany rozhoduje na začátku utkání los. Druhé družstvo si vybere stranu, na které bude mít prostor pro střídání. Po přestávce si družstva vymění pouze strany, prostory pro střídání se nemění.

 • Každé družstvo má právo požadovat v každém poločase jeden time-out v délce 1 minuty.

 • V případě nerozhodného výsledku poločasu se prodlužuje a vyhrává družstvo, které vstřelí branku jako první (zlatý gól). Prodloužení začíná hodem rozhodčího. Vítěz poločasu obdrží bod.

 • Pokud oba poločasy vyhraje stejné družstvo, vyhrává celý zápas 2 : 0.

 • Pokud každé družstvo vyhraje jeden poločas, je stav nerozhodný. O vítězi utkání rozhodne "penaltový roztřel".

   

PENALTOVÝ ROZSTŘEL

 • Každé družstvo nominuje 5 hráčů, kteří se ve střelbě střídají s hráči druhého družstva. Pokud má střílet brankář, musí ho v brance nahradit jiný hráč. Vyhrává družstvo, které má po pěti pokusech více bodů.

 • Před začátkem "penaltového rozstřelu" provede rozhodčí losování, které určí strany a začínající družstvo.

 • Na začátku jednotlivých pokusů musí stát oba brankáři na své brankové čáře, střílející hráč musí jednou nohou stát na průsečíku postranní čáry a čáry vlastního brankoviště. Po zapískání rozhodčího hráč přihraje míč svému brankáři. Jakmile míč opustí ruku hráče, mohou oba brankáři opustit své výchozí postavení, ale pouze tak, že CHYTAJÍCÍ brankář nesmí dále než 1m od vlastní brankové čáry.

 • Přihrávající brankář nesmí opustit brankoviště a musí míč do 3 sekund buď přihrát spoluhráči, který, mezitím běží směrem na soupeřovu branku, anebo jej hodit přímo na soupeřovu branku. Hráč v poli musí přihrávku chytit a pokusit se dosáhnout branky v souladu s pravidly.

 • Během celé akce se míč nesmí dotknout země (res. písku).

 • Dopustí-li se přihrávající brankář nebo útočící hráč porušení pravidel nebo se míč během akce dotkne písku, je pokus ukončen jako neúspěšný.

 • CHYTAJÍCÍ brankář nesmí opustit své brankoviště, resp. nesmí dále než 1m od vlastní brankové čáry

 • jestliže při "penaltovém rozstřelu" bránící brankář poruší pravidla při zákroku na protihráče, musí být nařízen 6 m hod. Pokud z tohoto hodu padne branka, je oceněna bodem navíc (2 body).

 • Je-li výsledek první série (po 5-ti pokusech) nerozhodný, pokračuje se dál. Znovu je nominována pětice hráčů. Družstva si vymění strany a pořadí střelby. Utkání je v této popř. další sérii rozhodnuto, pokud některé družstvo při stejném počtu pokusu získá více bodů.

 • Pokud počet hráčů družstva klesne pod 5, má toto družstvo při "penaltovém rozstřelu" méně pokusů, protože žádný hráč nesmí střílet v jedné sérii dvakrát.

 • Během "penaltového rozstřelu" musí všichni ostatní hráči, kteří se neúčastní daného pokusu, zůstat ve svém prostoru pro střídání.

   

BRANKOVIŠTĚ

 • Je dovoleno hrát s míčem, který se kutálí nebo leží v brankovišti. Hráč v poli však nesmí do brankoviště vstoupit, ani se ho dotknout (volný hod).


 

HRA S MÍČEM – je dovoleno :

 • Jedno klepnutí míče o zem (resp. písek) jednou nebo oběma rukama.

 • Opakované klepnutí míčem (dribling) nebo kutálení míče jednou rukou.

 • Pokud hráč drží míč jednou nebo oběma rukama, musí ho po 3 krocích nebo do 3 sekund odehrát nebo použít jedno z předchozích dvou dovolených pravidel.


   

DOSAŽENÍ BRANKY

 • Když míč přejde celým objemem za brankovou čáru, je dosaženo branky a střílející družstvo získává bod.

 • Jestliže hráč vstřelí míč do vlastní branky, bod se připíše soupeři.

 • Atraktivní herní situace, ze kterých je dosaženo branky, jsou ohodnoceny jedním bodem navíc (2 body).

 • Bod navíc je přiznán v následujících situacích :

   • Hráč v letu přijímá i střílí míč a dosáhne branky ("amerika" - platí ve hře i penaltových rozstřelech).

   • Hráč dokončí 360° otočku ve výskoku a dosáhne branky (platí ve hře i penaltových rozstřelech).

   • Branky je dosaženo ze 6 m hodu (platí ve hře i penaltovém rozstřelu).

   • Branku vstřelí brankář z hracího pole (neplatí při penaltovém rozstřelu).

   • Dosáhne-li při penaltovém rozstřelu nebo během hry branky brankář přímým hodem z vlastního brankoviště.

   • Po každé vstřelené brance hra pokračuje vyhazováním z brankoviště.

      

FAULY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

 • V rámci fair play, letní pohody a atraktivnosti plážové házené, by se hráči,účastnící se turnaje BĚLÁ CUP 2012, měli ve hře vyvarovat kontaktů s protihráčem.

 • Účelem obrany je tedy hlavně blokovat míč a ne hráče.

 • Kontakt obránce s útočníkem bude v závislosti na rozhodnutí rozhodčích posuzován jako faul (útočný nebo obranný).

   

TRESTY

 • Nesportovní chování nebo porušení pravidel, která spadají do IHF pravidel nebo doplňujících pravidel turnaje, musí být potrestána vyloučením.

 • Vyloučený hráč smí opět vstoupit na hrací plochu nebo být vystřídán až poté, co došlo ke změně držení míče mezi družstvy.

 • Druhé vyloučení téhož hráče znamená diskvalifikaci.

 • Diskvalifikovaný hráč může být vystřídán až poté, co dojde ke změně držení míče mezi družstvy.

 • Přímá diskvalifikace udělená za hrubé porušení pravidel nebo hrubé nesportovní chování nebo vykázání za napadení, může po poradě vedení turnaje s rozhodčími vyvrcholit až vyloučením hráče, případně i celého týmu z turnaje BĚLÁ CUP 2012.

 


© Bělá CUP 2012 | vytvořil F&S design